PRP för Hud
PRP för hud
KONTAKTA OSS
Fyll i formuläret för konsultation!
PRP för Hud

Platelet rich plasma (PRP) är en hudvårdsbehandling där man använder sig av ett utdrag ur ditt eget blod - som innehåller tre till fem gånger mer trombocyter, tillväxtfaktorer och aktiva proteiner för vävnad och för läkning av skador.

När PRP placeras tillbaka in i huden genom injektion eller mikro-nålstickning fås det en snabb lokaliserad stamcellssvar. Stamcellssvaret rekryterar kollagenproducerande celler som kallas fibroblaster.

Fibroblaster ersätter vävnad, som har skadats på grund av åldrandet, med frisk hud som på så vis fräschas upp, påfylls och återupptar sig.

PRP för Hud

Personer som bäst uppfyller kraven för PRP

Patienter som vill använda denna metod som en förebyggande alternativ för att förbättra hudens struktur, ton och övergripande kvalitet på deras hud är goda kandidater för PRP.

PRP ger patienter i alla åldrar en föryngrad upplevelse. Patienter med kronisk leverpatologi, akuta och kroniska infektioner, blodplättsdysfunktionssyndrom däremot är inte berättigade till behandlingen.

Vad som väntar under PRP behandlingen

En av våra hudvårdsläkare vid Esteworld kommer att bedöma graden av hudens åldrande och utföra en enkel hudanalys innan du påbörjar PRP behandlingen.

Huden rengörs och förbereds med lokalbedövning med kräm. Blod tas från din arm och sätts i ett provrör för filtrering. Platelet Rich Plasma (PRP) injiceras sedan i några uppenbara linjer eller rynkor. Resten av plasman injiceras sedan över andra delar av huden.

Den fullständiga proceduren varar i ca 45 minuter och avslutas i tre omgångsbehandlingar fördelade i 4 veckors mellanrum. Touch-up behandlingar rekommenderas efter 18 månader för att förbättra och bibehålla resultatet.

Generella risker för PRP

Det har inte förekommit några kända risker eller biverkningar som rapporterats. Eftersom behandlingen härstammar från patientens eget blod minimerar det all typ av negativ risk. Även vid väldigt sällsynta fall kan milda blåmärken uppstå. Områdena runt mungiporna är dem mest drabbade i det fallet.

De flesta av dessa biverkningar är tillfälliga och kommer att på egen hand försvinna inom 72 timmar.