Hårterapier
Hårterapier
Hår Vaccination (ACell + PRP)
Hår Vaccination är en speciell formula som innehåller anpassade form av extracellulära matris som aktiverar en intercellulär anslutning, prp, vitaminer och kombinationer av andra material.
Hår Mesoterapiy
Hår Mesoterapi är ett alternativ för skallighetsbehandling som gör att både män och kvinnor får håråterväxt. Det är en icke-invasiv medicinsk behandling som kan gynna en mängd håravfallstillstånd såsom manligt håravfall eller alopecia.
Tillväxtfaktorshårterapi
Hårtillväxtfaktors serum är en behandling med förmåga att stimulera celltillväxt, proliferation och celldifferentiering. Det består av ett protein som uppmanar hårväxt.
PRP Hårterapier
Stamceller är unika, kraftfulla typer av celler som finns i våra kroppar som bekämpar sjukdomar, reparationsskador och gör att viktiga celler återväxer sådana som är nödvändiga för tillväxten av hud och hår.