Gizli Resim

ACELL + PRP

ACELL + PRP

Hår Vaccination är en speciell formula som innehåller anpassade form av extracellulära matris som aktiverar en intercellulär anslutning, prp, vitaminer och kombinationer av andra material.

Extracellulära matrisen är ett material som utlöser vävnadsreproduktion med stamcellsmodelleringsmetod. För användning av detta inom plastik och rekonstruktionskirurgi behövs ett särskilt intyg numrerad 510k. Detta menas att den är certifierad med FDA som är den viktigaste och godkända institutionen i USA. Certifieringen innebär att produkten är säker och effektiv.

Detta material som används i USA sedan 1999 för behandling av brännskador, ärr och delning av organ används också för hårbehandlingar sedan 2008.

Detta material kallas också automatisk hårkloning av amerikanska läkare. Denna nomenklatur kan förklaras med följande sätt:

Människor får den mänskliga formen efter en fullständig evolution hos embryonala stamceller under äggstocksstadiet i moderlivet. Strax efter födseln har dessa aktiva stamceller, som kontinuerligt producerar nya vävnader, blivit inaktiva genom att omvandla sig till vuxna stamceller. Den huvudsakliga funktionen hos den extracellulära matrisen är att återaktivera dessa inaktiva vuxna stamceller. Därför börjar reproduktionen av nya vävnader. Den är baserad på en princip om återkopierar den funktionella cellen genom lokalisering. Funktionell cell är ett viktigt ord. Om cancerogena celler, med andra ord icke-funktionella celler, är tillgängliga kan dessa celler inte kopiera sig själva. När de används för behandling av avhuggna fingrar kommer den att återväxa på sin plats med en nagel på. Så som fostrets fingar utvecklas i moderlivet.

USA:s armé har därför köpt 90% av denna speciella formula som ska användas för skador och lossnade organ hos soldaterna inom armén. Kvarliggande 10% kan inte exporteras från USA eftersom de delas mellan viktiga sjukhus och kliniker i USA. Ingen tillverkning finns. Tillverkning sker bara med begränsad tillgänglighet.

Användning och behandlingsmönster av denna formula i håret beskrivs nedan: En lösning erhålles genom att blanda denna speciella formula med PRP. Återhämtning och vävnadsreproduktion kommer att förstärkas genom att aktivera presentrade inaktiva stamceller och tillväxtfaktorer i blodet.

Behandlingen med en total längd av en timme genomförs av en injektion. Lokalbedövning används för att tillfälligt paralysera regionen som applicering skall ske. Om patienten har allergi mot lokalbedövning, överkänslighet mot smärta eller fobi mot injektion kan ansökan utföras med sedering (lugnande läkemedel). Sedering minskar den totala varaktigheten genom att sänka den potentiella smärtan av behandlingen från 1 timme till 30 minuter. Det är dock rekommenderat att tillämpa lokalbedövning.

Med minimala ingripanden genomförs injektion i hårsäckar. Formulan triggar behandlingen genom att aktivera stamceller. Effekten av behandlingen förbättras genom aktivering av PRP, alltså att stamceller och tillväxtfaktorer tas från vårt eget blod. Dessa aktiverade stamceller beter sig som de friska vävnaderna i omgivningen och tar sin omgiving som modell. Hår sprids därför genom att ta omgivande friska folliklar som modell. Befintliga folliklar har blivit friskare och starkare. Det har också effekt på återkomsten av hår pigmentering. Antalet fall med mörkare hårfärg är ganska mycket.

Behandlingen kan tillämpas oavsett kön och är effektivt för båda könen.

När den appliceras på manliga individer, speciellt i början av alopecia (flintskallighet), minskar allt mindre och stannar helt och flintskalligheten fördröjs ytterligare år framåt eller blir helt undertryckt. Denna effektivitet varierar mellan fallen men framgången under alla förhållanden är på en tillfredsställande nivå.

Om man har väldigt fina/tunna hårstrån kan man få ett utseende med tjockt och mycket hår genom att få hårstråna mörkare.

Den kan användas för alopecia (flintskallighet) behandling hos kvinnor, oavsett vilken typ och om den är svårbehandlad.

Det ger också lyckat resultat för behandling av sjukdomar relaterat till hår. Till exempel i alopecia relaterade till “lupus” och “pelade”.

Framgångsrika resultat erhölls också hos de individer som har upplevt problem med sina ögonbryn och skägg.

Det är också en effektiv behandling av metabolisk alopecia. (Även om järnbristighet eller läkemedelsadministrering är beroende av alopecia.)

Den primära effekten av alopecia behandlingen blir allt mindre och mindre och upphörs med tiden. Hårbildning observeras efter 6 månader men processerna för återkomsten av håret och hårbildningen fortsätter upp till ett år.

Som en sammanfattning är denna metod en alopecia förebyggande behandling i tidiga perioder av håravfall. Det är också en framgångsrik metod för att främja hårbildning hos de personer som inte anser hårtransplantation är något bra för dem och ändå lider av håravfall ilket innebär förlust av all huvudhår.

Det är en metod som förstärker framgången av hårbildning när det används under hårtransplan.

Beyaz Önlüklü, Siyah Stetoskoplu ve Mavi Doktor Dosyalı Bay ve Bayan Gülümseyen Doktor

Ask Our Experts!

To ask all your questions and get detailed information, you can leave your contact information by clicking the button below. Our experts will call you as soon as possible.

Vänligen fyll i formuläret för att få detaljerad information och att beställa tid. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.